29/03/2023 iris

Penki prioritetai, į kuriuos 2023 metais turėtų atkreipti dėmesį pirkimų padalinio vadovai

Pirkimų padalinio veikla niekuomet nestokojo iššūkių, tačiau pastarieji metai jų pateikė kaip niekada daug. Pandemijos metu nemaža dalis įmonių dėjo visas pastangas, kad tik galėtų apsirūpinti reikiamomis žaliavomis ir prekėmis. Tuo laikotarpiu mažiau buvo kreipiama dėmesio į efektyvų atsargų valdymą ir pinigų naudojimo kaštus, kadangi sutrūkinėjusios tiekimo grandinės labai padidino kai kurių prekių paklausą, o vartotojai noriai jas pirko. Šiuo metu situacija jau pasikeitė. Dėl infliacijos vartotojai atsargiau renkasi, ką pirkti. Karas Ukrainoje ir kiti geopolitiniai iššūkiai kai kuriais atvejais verčia įmones iš naujo pasirinkti tiekėjus arba ieškoti kitų rinkų.

Iššūkių tikrai gausu, tad šiame straipsnyje pasidalinsime savo įžvalgomis ir pabandysime aptarti tas prioritetines sritis, į kurias šiais metais pirkimų padalinio vadovams vertėtų atkreipti dėmesį.

1.      IŠLAIDŲ TAUPYMAS IR APYVARTINIO KAPITALO OPTIMIZAVIMAS

Pasikeitus situacijai rinkoje, pagrindinė pirkimų padalinio užduotis šiandien yra ieškoti sprendimų, kaip taupyti lėšas. Prie įprastų taupymo praktikų, tokių kaip: pirkimų planavimas iš anksto,  prekių gamyba tik pagal užsakymą nustatytam laikui ir kitų, svarbu atkreipti dėmesį ir į naujus, su technologijomis ir duomenų analize susijusius taupymo būdus.

Technologiniai sprendimai, tokie kaip tenderių automatizavimo platformos, leidžia efektyviai organizuoti įmonių pirkimus ir mažina klaidų riziką. Dauguma šių platformų taip pat turi reikiamas funkcijas, kurios reikalingos greitesniam užsakymų patvirtinimui, o tai paspartina atsiskaitymo terminus ir atsargų apyvartumą. Taip pat pravartu naudoti duomenų analizės platformas, kurios realiu laiku rodo žaliavų kainų pokyčius bei kaupia istorinius duomenis. Naudodamiesi šiomis technologijomis, pirkimų padaliniai gali priimti labiau pamatuotus sprendimus ir, esant galimybei, užsakyti žaliavas tuo laikotarpiu, kuris kainų atžvilgiu yra optimaliausias.

2.      TIEKĖJŲ BAZĖS PERŽIŪRA IR RACIONALIZACIJA

Nors pandemijos laikotarpiu dauguma įmonių dėl ilgesnių pristatymo terminų ir įvairių žaliavų trūkumo buvo priverstos plėsti tiekėjų bazę, kai kuriems segmentams tai aktualu ir šiuo metu. Tačiau iki tol  dauguma įmonių kaip tik ieškojo būdų, kaip sumažinti tiekėjų skaičių. Tai buvo daroma vadovaujantis logika, jog mažesnis tiekėjų skaičius mažina kompleksiškumą ir įvairias kitas rizikas, o ilguoju laikotarpiu dirbti su keletu kruopščiai atrinktų tiekėjų yra pigiau, negu per daug išskaidyti pirkimus tarp tiekėjų.

Kadangi praeitais metais dauguma įmonių išplėtė tiekėjų skaičių, tad šiais metais pravartu atlikti esamų tiekėjų auditą ir peržiūrėti  galimybes sumažinti jų kiekį arba kaip tik ieškoti naujų, kurie strategiškai jums būtų palankesni.

3.      RIZIKŲ PROGNOZAVIMO IR JŲ VALDYMO GERINIMAS

Rizikų valdymas pirkimų padalinio veikloje ir toliau išliks prioritetinė sritis. Prognozuojama, kad kuo toliau, tuo labiau tiekimo grandinės taps kompleksiškos, todėl pirkimų padalinys turės dėti vis daugiau pastangų galimų rizikų identifikavimui ir sprendimų paieškai, kurie jas minimalizuotų. Tiekimo grandinių kompleksiškumą didina besikeičiantys geopolitiniai procesai (santykiai tarp USA, Kinijos ir Rusijos bei Europos Sąjungos), aplinkosaugos reikalavimai, energetinių kaštų skirtumai tarp valstybių, dėl karo ir kitų nelaimių vykstanti migracija, stichinės nelaimės, o tai keičia ir pirkimų tvarką, prie kurios visi buvome pripratę.

Todėl dabar, vertindami savo tiekėjų bazę, pirkimų padaliniai turi įsivertinti papildomas rizikas ir atsakyti sau į klausimus:

  • Ar, dirbdami su šiuo tiekėju, nesukelsime rizikos savo reputacijai ir neprarasime klientų.
  • Ar lokacija, kurioje yra tiekėjas, nebus artimiausiu metu paveikta aukštų energetinių kaštų, karo, klimato katastrofų ir kitų rizikų, kurios galėtų turėti įtaką tiekimo pastovumui.
  • Ar mūsų tiekėjai turi visus reikiamus sertifikatus ir ar galės įsigyti sertifikatus, kurie galimai bus reikalingi ateityje.
  • Kokiu taktiniu planu ar planais vadovausimės pasikeitus situacijai.
  • Kaip užtikrinsime greitą pirkimų padalinio persiorientavimą pasikeitus situacijai.

4.      NAUJOVIŲ DIEGIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU TIEKĖJAIS

Pro aktyvių santykių tarp tiekėjų kūrimas yra daugelio pasaulyje pirmaujančių organizacijų sėkmės pagrindas. Kalbant apie pro aktyvius ryšius, turime omenyje tokių sprendimų paiešką, kurie būtų naudingi visoms pusėms (angl. win-win). Jeigu anksčiau galios žaidimai tarp vertės grandinės partnerių buvo įprasta praktika, tai šiuo metu, kai vyksta tiek daug pokyčių ir kai tie pokyčiai dažnai paliečia visus, vis daugiau įmonių supranta, kad glaudžiu bendradarbiavimu galima pasiekti daugiau, negu konkuruojant tarpusavyje bei slepiant informaciją vienam nuo kito.

Todėl įmonėms pravartu plėsti bendradarbiavimą su tiekėjais ir kartu ieškoti būdų, kaip stiprinti planavimo ir atsargų valdymo funkcijas. Tuo pat metu galima kartu ieškoti inovacinių sprendimų, kaip gerinti gaminamų produktų kokybę, mažinti sąnaudas, kurti aplinkai draugiškus produktus ir bendradarbiauti  kitose srityse.

5.      STRATEGINIŲ PROGNOZIŲ TEIKIMAS AUKŠČIAUSIU LYGIU

Generaliniai direktoriai vis dažniau kreipiasi į pirkimų vadovus, siekdami suprasti rinkos dinamiką, suvokti naujausias jos tendencijas ir inovacijas, kurios vyksta pirkimų srityje, išsiaiškinti galimas tiekimo ir kitas rizikas. Šioje srityje pirkimų vadovų vaidmuo galėtų tapti dar reikšmingesnis, kadangi būtent jie geriausiai jaučia, kas dedasi rinkoje, supranta, ar vykstantys pokyčiai yra svarbūs, žino, kiek rinkoje sklandančiuose  ganduose yra tiesos, o kur tik pramanai. Jie taip pat turi sukaupę svarbių duomenų, susijusių su tiekimo grandine.

Todėl pirkimų vadovai galėtų ieškoti būdų ir tinkamų platformų šios informacijos sklaidai visais lygiais.

Taigi nors pastarieji metai pateikė nemažai iššūkių ir sudėtingų situacijų , tačiau jie taip pat atnešė ir  daug teigiamo postūmio mūsų verslams. Žvelgiant plačiau, pokyčiai visuomet atveria kelią naujoms galimybėms, tik svarbu jas laiku identifikuoti ir tinkamai pasiruošti.

Jeigu jūs šiuo metu ieškote naujų tiekėjų, keičiate savo veiklos geografiją,  susisiekti su mūsų pardavimų komanda, mes rasime geriausią logistinį sprendimą jūsų kroviniams. Tai padaryti galite paspaudę nuorodą žemiau ir užpildę formą.

Susisiekti su pardavimų komanda.

Susisiekime šiandien!